Een goed voorbeeld van moderne techniek in de hedendaagse land-en tuinbouwsector is de sorteermachine voor aardappelen. 

Waar dient deze sorteermachine voor?   

Tijdens de aardappeloogst komen de aardappelen gemixt in maat en kwaliteit van het land. De sorteermachine voor aardappelen heeft als functie om de geoogste aardappelen op maat te sorteren. Tijdens het sorteerproces worden de aardappelen tevens op kwaliteit beoordeelt. Er bestaan allerlei verschillende soorten sorteermachines maar eigenlijk werken alle machines volgens 1 van de onderstaande mechanismen.   

Het schok/schud mechanisme   

De oudste en wellicht bekendste techniek voor de sorteermachine voor aardappelen is het schok/schud mechanisme. Door de aardappelen door middel van schokwerking over een lijn voorzien van zeven te leiden, worden de de aardappelen op de juiste handelsmaat gesorteerd. Tevens is er tijdens dit proces de mogelijkheid voor medewerkers om de kwaliteit te beoordelen alvorens de aardappelen hun eindbestemming bereiken. Dit wordt ook wel het 'lezen' van de aardappel genoemd.  Er bestaan verschillende uitvoeringen van machines die volgens dit principe werken zoals bijvoorbeeld kistensorteerders, bunkersorteerders en trapsorteerders. De keuze van welke sorteerder er gebruikt wordt hangt veelal af van de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is om de machine op te stellen en de kosten die met de aanschaf van een dergelijke machine verbonden zijn. Niet elke machine is geschikt voor elk bedrijf en de installatie van een sorteermachine voor aardappelen is veelal maatwerk.   

Het optische mechanisme   

Een relatief nieuwe techniek is het optisch sorteren van aardappelen. Scanners, software en robotica worden tegenwoordig ook gebruikt voor het sorteren van aardappelen.  Deze sorteermachines voor aardappelen die met dit mechanisme werken, werken veelal volgens het volgende principe. In plaats van door middel van schokken worden de aardappelen rollend over een rollenband naar een scanruimte geleid. De scanner in deze ruimte scant de aardappelen op kwaliteit. Mocht er nu een aardappel door de scanner gaan die niet aan de vooraf ingestelde kwaliteitseisen voldoet, dan wordt deze aardappel na de scanruimte verwijderd door middel van perslucht in de verwijderinstallatie. Na de verwijderinstallatie worden de aardappelen op maat gesorteerd. Het op maat sorteren gebeurd door middel van zeven of door middel van afslagstations. Deze sorteermachines zijn er in verschillende uitvoeringen en de installatie is net als bij de schok/schud machines maatwerk.   

Het optisch sorteren van aardappelen is een techniek die in vergelijking met het schok/schud mechanisme nog in zijn kinderschoenen staat. Op dit moment is het overigens niet met 100% zekerheid te zeggen welk mechanisme nu beter is omdat beide mechanismen nog steeds doorontwikkeld worden. Eén ding is wel zeker, de vooruitgang in de land- en tuinbouw sector staat nooit stil. Dit laatste geldt met name met betrekking tot sorteermachines voor aardappelen.

Contacteer Tolsma Techniek Emmeloord BV voor meer informatie over sorteermachines.

Delen