Als de term lassen valt wordt er niet meteen aan kunststof gedacht. Met lassen wordt vaak gedacht aan spetterende vuurvonken en een veiligheidsbril of masker. Toch is het kunststof lassen een brede tak van sport. Het kan op allerlei manieren worden ingezet. Bij kunststof lassen worden twee verschillende kunststof materialen aan elkaar verbonden. Bij de meeste lasmethodes wordt er dan gebruik gemaakt van een zogenaamde lasdraad. Deze lasdraad zal als de verbinding functioneren tussen de twee te verbinden kunststoffen. Het lassen van kunststoffen gaat in zijn werk door beide te verbinden kunststoffen flink te verhitten, tot aan het smeltpunt. Vervolgens worden beide kunststoffen onder een hoge druk tegen elkaar aan geduwd. Met een zogenoemde lasföhn wordt vervolgens de lasdraad verhit tot deze ook smelt. Op die manier kan de lasdraad zich nestelen tussen de twee kunststoffen. Na afkoeling is er een verbinding ontstaan die vaak steviger is dan de originele materialen zelf al waren. Een lasverbinding is dus niet het zwakste stuk van een kunststof object. In tegendeel, vaak het sterkste punt. Zoals gezegd bestaan er vele verschillende soorten technieken om kunststoffen met elkaar te verbinden. Elke methode wordt gebruikt om een bepaald doel te dienen. Zo zijn er methodes waarbij er een goede verbinding tot stand komt tussen twee kunststof materialen. Maar tegelijkertijd ziet de afwerking er niet al te fraai uit. Veel lasnaden bijvoorbeeld, die niet mooi weggewerkt zijn. Dit soort methodes wordt vaak gebruikt voor tijdelijke constructies. Dit kunnen bijvoorbeeld wegafzettingen zijn? Of dranghekken bij festivals. 

 

Lasmethodes die het meest voorkomen

 

Een veel gebruikte methode is het ultrasoon lassen. Dit is een fascinerende techniek. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van geluid. Door het geluid op een zeer hoge frequentie door te laten komen, ontstaat er in de te verbinden materialen een warmte waardoor zij geschikt zijn voor het lassen. Het lassen zelf duurt ook maar kort bij deze methode, het gaat dan om nog geen anderhalve seconde. Deze manier van kunststof lassen is wel een vrij dure. Het loont zich dan ook alleen als er sprake is van een grote productie.   

 

Spiegellassen

 

Bij deze methode van lassen door De Jongh Pipesystems wordt een metalen plaat ingezet om de kunststoffen die met elkaar moeten worden verbonden te verwarmen. Op deze plaat is een speciale laag aanwezig die voorkomt dat de kunststoffen niet blijven plakken op de plaat tijdens het verwarmen. Deze laag bestaat meestal uit teflon. Op het moment dat de kunststoffen warm genoeg zijn, haalt men de plaat weg en kunnen de beide kunststoffen op elkaar worden gedrukt. Er is bij deze vorm van lassen overigens altijd sprake van een zekere braamvorming.

Delen